Over ons

Veur Mekaar, gelegen aan het Bastingplein in Bergentheim, ligt in het hart van het dorp.

Iedereen kan hier 6 dagen per week van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur terecht voor een kopje koffie of thee, een broodje of om de krant te lezen. Op dinsdag- en donderdagavond is er de mogelijkheid om samen te eten.

Mensen ontmoeten elkaar bij Veur Mekaar.

Daarnaast geeft Veur Mekaar onderdak aan de wereldkeuken (met workshops buitenlandse hapjes) en worden er gespreks- en activiteitenruimtes verhuurd. Ook biedt Veur Mekaar plek aan verschillende (zorg)organisaties zoals het wijkteam, Carinova en Samen Doen. Deze organisaties houden hier spreekuur, ontvangen bezoek en geven voorlichting.

Veur Mekaar draait volledig op vrijwilligers. Het is een buurthuis voor en door het dorp. Iedereen is van harte welkom!

Voor een overzicht van de activiteiten kun je een kijkje nemen op onze Facebookpagina.

Veur Mekaar heeft de status van een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Dit betekend dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel de gever als Veur Mekaar bepaalde belastingvoordelen gelden. Hieronder vindt u alle gegeven met betrekking tot de ANBI-status van Veur Mekaar, dit zoals wettelijk voorgeschreven.

  • Fiscaal nummer: 855491462
  • Adres: Burgemeester Oprijlaan 5, 7691 BE Bergentheim
  • Telefoon: 0523-820390 (alleen bereikbaar tijdens openeningstijden)
  • Email: contact@veurmekaar.info

Het bestuurd bestaand uit:

  • Idwer Wiersma (voorzitter)
  • Elze van Praag (secretaris)
  • Wout Merjenburgh (penningmeester)
  • Rianne Horstra, bestuurslid
  • Jenny Snijder, bestuurslid

Bestuurders hebben in overeenstemming met de statuten geen recht op beloning. Veur Mekaar maakt gebruik van een beheerder die ontvangt een vrijwilligersvergoeding. Alle overige vrijwilligers zetten zich vrijwillig is voor het organiseren van activiteiten binnen Veur Mekaar.

Beleidsplan: Het beleidsplan van Veur Mekaar is op te vragen bij het bestuur via contact@veurmekaar.info en ligt in het buurthuis ter inzage

Doelstelling Veur Mekaar is een buurthuis in het centrum van Bergentheim dat wordt beheerd door inwoners van het dorp, voor inwoners van het dorp. In het buurthuis krijgen oudere en jongere dorpsbewoners de mogelijk om met elkaar activiteiten te ondernemen. Verschillende groepen dorpsbewoners leren elkaar in het buurthuis beter kennen, waardoor de leefbaarheid van het dorp beter zal worden.

Verslag: Veur Mekaar heeft haar deuren in september 2016 geopend. Het jaarverslag en financieel verslag is op te vragen bij het bestuur via contact@veurmekaar.info De jaarcijfers over 2022 zijn vastgesteld en goedgekeurd.

Lijkt het u leuk om als vrijwilliger mee te draaien? Loop dan gerust naar binnen bij Veur Mekaar of stuur een mail naar contact@veurmekaar.info

Privacy: Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). het doel is om de privacy van personen nog beter te beschermen, dat heeft gevolgen. Bij Veur Mekaar valt dit mee omdat we geen data (digitaal) vastleggen. We hebben geen nieuwsbrieven, geen digitaal boekingssysteem etc. Alleen een website en Facebook pagina. Het kan gebeuren dat wij daar iets op hebben vastgelegd wat u graag wil verwijderen (u staat wellicht op een foto en wilt dat wij deze foto verwijderen), dat kan. Laat het ons weten als we iets moeten missen.