Sponsoring

Stichting Bergentheim Veur Mekaar heeft financiële steun gekregen van tientallen vrijwilligers uit het dorp, van sponsoren, maar ook van maatschappelijke fondsen. Hier zijn we heel blij mee. Het gaat om:

  • Oranjefonds, een bijdragen van €23.000 voor aanschaf van de keuken. Het Oranjefonds steunt sociale initiatieven en bevordert zo contact en verbinding tussen groepen mensen. Voor meer informatie zie www.oranjefonds.nl
  • VSBfonds, een bijdrage van €26.000 voor de inrichting. VSBfonds is één van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. In de afgelopen vijventwintig jaar steunden zij zo’n 40.000 projecten die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Voor meer informatie zie www.vsbfonds.nl 
  • Stichting Dooze en Dorp, een bijdrage van €35.000 voor de verbouw van het gebouw
  • Gemeente Hardenberg, een bijdrage van €75.000 voor de verbouw van het gebouw
  • Wensstichting, een bijdrage van €2.600 voor keukenspullen