Over ons

Veur Mekaar heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel de gever als Veur Mekaar bepaalde belastingvoordelen gelden. Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van Veur Mekaar, zoals wettelijk voorgeschreven.

  • Fiscaal nummer: 855491462
  • Adres: Burgemeester Oprellaan 5, 7691 BE Bergentheim
  • Telefoon: 0523-820390 (bereikbaar maandag t/m vrijdag van 10 tot 17 uur)
  • Email: contact@veurmekaar.info

Het bestuur bestaat uit:

  • Idwer Wiersma (voorzitter)
  • Elze van Praag (secretaris)
  • Wout Merjenburgh (penningmeester)
  • Willy Bril, bestuurslid
  • Jenny Bril, bestuurslid

Bestuurders hebben in overeenstemming met de statuten geen recht op beloning. Veur Mekaar maakt gebruik van een aantal vrijwillige beheerders. Deze ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Alle overige vrijwilligers zetten zich vrijwillig in voor het organiseren van activiteiten van Veur Mekaar.

Beleidsplan: het beleidsplan van Veur Mekaar is op te vragen bij het bestuur via contact@veurmekaar.info en ligt in het buurthuis ter inzage.

Doelstelling: Veur Mekaar is een buurthuis in het centrum van Bergentheim dat wordt beheerd door inwoners van het dorp, vóór inwoners van het dorp. In het buurthuis krijgen oudere en jongere dorpsbewoners de mogelijkheid om met elkaar activiteiten te ondernemen. Verschillende groepen dorpsbewoners leren elkaar in het buurthuis beter kennen, waardoor de leefbaarheid van het dorp beter zal worden.

Verslag: Veur Mekaar heeft haar deuren in september 2016 geopend. Het jaarverslag en financiële verslag is op te vragen bij het bestuur via contact@veurmekaar.info

Lijkt het u leuk om als vrijwilliger mee te draaien? Loop dan gerust naar binnen bij Veur Mekaar. Of stuur een mail naar vrijwilliger@veurmekaar.info

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het doel is om de privacy van personen nog beter te beschermen. Dat heeft gevolgen. Bij VeurMekaar valt dat mee omdat we geen data (digitaal) vastleggen. We hebben geen nieuwsbrieven, geen digitaal boekingssysteem etc. Alleen een website, Facebookpagina en Twitterpagina. Het kan gebeuren dat wij daar iets hebben vastgelegd wat u graag wilt laten verwijderen (u staat wellicht op een foto en wilt dat wij deze foto verwijderen). Dat kan. Laat het ons weten als we iets moeten wissen.